CSM RUTT

RUTT är modulen som ger dig tillgång till ett verktyg där ruttoptimeringar och olika typer av zonanalyser kan göras. RUTT jobbar med det senaste vägdatat från Nationell vägdatabas (NVDB) från Trafikverket där förutom bilvägar även gång- och cykelvägar finns med. Det senare varierar beroende på i vilken del av landet du utför dina analyser.

RUTT är utvecklad, inom konceptet AddSpatial, som en plattformsneutral modul som går att integrera i olika typer av enheter och klienter som t.ex. webb, desktop, surfplatta eller mobil. Klienter som stöds idag är CSM och AddSpatial Client från Sokigo men även externa klienter som MapInfo Professional och Spectrum Spatial Analyst (SSA) har stöd för att köra modulen RUTT.

Läs mer

För vem?
Att veta hur man snabbast tar sig till en plats efter vägnätet eller hur man hittar den kortaste vägen mellan två adresser är frågor som många av oss funderar på ibland. Inom samhällsplanering, skogsnäringen och kommunala förvaltningar finns ofta frågor som rör besparingar på transporter och miljön närvarande.

Med RUTT kan du förutom ruttoptimeringar även göra zonanalyser. Hur ser avståndszonerna ut runt en eller flera skolor? T.ex. 1 km eller 2 km från skolan? Frågor som rör ”närmaste centra” är också sådant som RUTT kan besvara. T.ex. vilken vårdcentral eller skola är närmast där jag befinner mig just nu?

Varför RUTT?
Genom att alltid ha ett aktuellt vägnät tillgängligt i ett enkelt webbgränssnitt kan du snabbt utföra de analyser du behöver för stunden.

Att använda RUTT
Med adressökning mot en ajourhållen adresstjänst med data från Lantmäteriet, kan du enkelt hitta dina start- och slutdestinationer. Du kan givetvis även använda kartan i CSM för att peka ut dina destinationer. Lägg till de destinationer du vill besöka på vägen på samma sätt eller importera en fil med en lista av koordinater. Välj vilket typ av fordon du använder dig av (motorfordon, cyklist eller fotgängare), samt vilken väg du vill ta. Resultatet presenteras direkt i RUTT i form av en enkel köranvisning men även direkt i kartan i CSM. Med zonanalyser i RUTT kan man utföra beräkningar av typen ”närmaste centra” och spridningszoner baserat på tid eller sträcka.

Väx vidare
Genom att kombinera RUTT med andra moduler som FAST och FOLK i CSM har du mycket goda möjligheter till kombinerade analyser och sammanställningar för ditt beslutsfattande. Dessa moduler tillsammans med övrig information som du har samlad och lättillgänglig i din kartapplikation skapar oändliga möjligheter till analyser baserat på GIS.

Print Friendly, PDF & Email

Kontakt

Produktägare

Stefan Hagström

Telefon 031- 760 15 57
Mail stefan.hagstrom@sokigo.com

Säljare

Greger Hellman

Telefon 026 – 54 66 47
Mail greger.hellman@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 15 maj, 2018.