CSM FAST

Med modulen FAST kopplar du ihop ditt förädlade ajourhållna fastighetsdata i FB FIR med din kartapplikation. Detta ger dig ett kraftfullt verktyg för sökning, analys och presentation av fastighetsinformation.

FAST är utvecklad, inom konceptet AddSpatial, som en plattformsneutral modul som går att integrera i olika typer av enheter och klienter som tex webb, desktop, surfplatta eller mobil etc. Klienter som stöds idag är tex CSM och AddSpatial Client från Sokigo men även externa klienter som MapInfo Professional, Spectrum Spatial Analyst (SSA) och Topocad har stöd för att köra modulen FAST.

Läs mer

För vem?
Information om fastigheter är något som berör dig, oavsett var du jobbar inom den kommunala förvaltningen eller inom den privata näringen. Med ett lättåtkomligt och lättanvänt webbgränssnitt kan du ge rätt information till rätt person och vid rätt tillfälle.

FAST ger svar på frågor som: Vem äger fastigheten? Vad har fastigheten för taxeringsvärde? Vilka lägenheter finns på adressen? Vilka är delägare i samfälligheten? Är fastigheten upplåten med tomträtt? Vilka fastigheter äger Kalle Karlsson? Vilka fastigheter berörs av en ledningsdragning?

Varför FAST?
Med förädlat grunddata från Lantmäteriet i FB har du alltid på ett enkelt sätt tillgång till aktuell och sammanställd fastighetsinformation. Detta ger dig de bästa förutsättningarna att kunna fatta rätt beslut vid rätt tillfälle.

Att använda FAST
Sök efter fastigheter, adresser, lagfarna ägare eller tomträttshavare och se resultatet direkt i en överskådlig enkel presentation direkt i FAST eller i kartan i t.ex. CSM på fastighets- eller adressnivå. Använd med fördel också kartan i t.ex. CSM för att söka efter fastigheter och adresser inom olika geografiska områden, linjedragningar eller helt enkelt genom att peka i kartan för att få information om berörd fastighet. Bara något klick bort når du också olika typer av rapporter direkt integrerade från FB, t.ex. fastighetsrapporter, sammanställningsrapporter och etikettutskrifter. Vill du hellre ha exporter till Excel så finns även det. Läs mer om FB FIR här.

Väx vidare
Genom att kombinera FAST med andra moduler som t.ex. FOLK och RUTT i t.ex. CSM har du mycket goda möjligheter till kombinerade analyser och sammanställningar för ditt beslutsfattande. Dessa moduler tillsammans med övrig information som du har samlad och lättillgänglig i din kartapplikation skapar oändliga möjligheter till analyser baserat på GIS.

Print Friendly, PDF & Email

Kontakt

Produktägare

Stefan Hagström

Telefon 031- 760 15 57
Mail stefan.hagstrom@sokigo.com

Säljare

Greger Hellman

Telefon 026 – 54 66 47
Mail greger.hellman@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 15 maj, 2018.