CSM

CSM är en komplett webbaserad GIS-lösning. Med CSM som bas kan vi leverera allt från en fullskalig portallösning till lättillgängliga webb-klienter för spridning och analys av geografisk information. När du snabbt behöver presentera, söka, analysera och redigera geodata via webb- och mobila gränssnitt är CSM det perfekta verktyget.

Systemet är lika användbart för organisationer och myndigheter inom offentlig sektor som för medborgare och externa intressenter via publika portallösningar.

Läs mer

För vem?

CSM är för dig som snabbt behöver presentera, söka, analysera, skapa och redigera geodata och verksamhetsdata via webb- och mobila gränssnitt.

Med hjälp av stöd i CSM kan du skapa publika portaler, vilket gör att externa partners och medborgare kan ta del av din geodata. Dessa är inbäddade webbkartor i webbsidor och olika typer av riktade applikationer.

 

Varför CSM?

CSM gör det enklare för hela organisationen att använda GIS. Den ersätter behovet av traditionella GIS- eller CAD-system genom moderna webb- och mobilbaserade gränssnitt. Det går att skapa både allmänna och riktade applikationer som stödjer de flesta arbetsprocesser inom organisationen.

 

Att använda CSM

Med CSM kan du administrera, visualisera, analysera, redigera och integrera både geodata och verksamhetsdata. Du kan kombinera information från de flesta GIS-leverantörer, databaser och filer, men även olika verksamhetssystem. CSM innehåller väldigt många funktioner, bland annat AD-behörighetssystem, rapporthantering, analys, 3D- visualisering, portalverktyg, redigeringsstöd, Metadata (Inspire/ISO 19115), utskriftshantering och sökningar.

Print Friendly, PDF & Email
Ladda ner KurssidaSupport

TEKNISK INFORMATION

Aktuell version: CSM 3.14

Moduler och tillägg

CSM FAST

Med modulen FAST kopplar du ihop ditt förädlade ajourhållna fastighetsdata i FB FIR med din kartapplikation.
Läs mer

CSM FOLK

Med FOLK kan du koppla ihop ditt egna lokala befolkningsregister med din kartapplikation.
Läs mer

CSM RUTT

RUTT är modulen som ger dig tillgång till ett verktyg där ruttoptimeringar och olika typer av zonanalyser kan göras.
Läs mer

Produktnyheter

Kontakt

Produktägare

Stefan Hagström

Telefon 031- 760 15 57
Mail stefan.hagstrom@sokigo.com

Affärsansvarig

Greger Hellman

Telefon 026 – 54 66 47
Mail greger.hellman@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 7 februari, 2020.