COMCAT

Det produceras mer och mer offentliga data och det är bra. Mängder av data i sig har inget värde, bara om den är rätt, går att söka fram och kan användas på ett effektivt sätt.

Med ComCat får du kontroll över vilken typ av data din organisation har och vem som äger den. Du söker och får upp träffar i din egen och andra organisationer databaser. Omvänt kan andra enkelt söka information i din databas.

Vi har ett stort ansvar för sättet vi lagrar och sprider information på genom EU:s Inspiredirektiv. Varje medlemsland måste hantera offentliga data på ett enhetligt sätt. ComCat är den kommunala katalogtjänsten som hjälper din organisation med just detta.

Läs mer

För vem?

Produkten är för dig som behöver hålla ordning på kommunens metadata. Kanske är du GIS-samordnare och ska samordna geografiska data. Eller för dig som jobbar på IT-avdelningen och behöver struktur för informationsspridningen.

Varför ComCat?

Som kommun är det viktigt att ha struktur över den data man själv äger. Både för att lätt kunna hitta den, men även för att kunna öppna upp så att andra kan ta del av den. I ett längre perspektiv blir metadatan som läggs in tillgänglig för andra att söka. Ett enormt mervärde för alla parter.

Vet du ungefär vilken geodata som finns i din kommun men saknar en bra struktur? Känns det övermäktigt att få ordning på den? Katalogtjänsten ComCat är en revolution för informationshanteringen av geodata. ComCat är även ett stöd i förvaltningen av data.

ComCat är lika mycket för internt och som för externt bruk, har lika stort användningsområde utanför kommunen som för kommunen själv. Handläggare kan lättare lägga in och ta fram egna data, men även kunna skörda data från andra nationella medadatakataloger.

Att använda ComCat

ComCat är som en tom burk när du får den. Du fyller den själv med egna metadata och beskriver all den information som kan vara av allmänt intresse.

Du har fri tillgång till alla andra organisationers offentliga metadata. Vissa saker kanske du vill att medborgarna ska kunna komma åt, andra saker inte. Det bestämmer du själva i ComCat.

ComCat ligger snurrar runt, runt och söker rätt på precis det du vill veta. Hur och var du får tag i data om byggnader, avrinningsområden, broar, brunnar med mera.

ComCat kan implementeras i vilken miljö som helst. Det krävs bara ett tillägg. Programvaran har färdiga processer för att publicera metadatan.

Produktägare

Karl-Erik Palm

Telefon 0250-308 83
Mail karl-erik.palm@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 2 oktober, 2017.