BYGGR KUNGÖRELSE

En automatiserad bygglovsprocess är en stor och viktig del av kommunens verksamhet. I processen ingår att kungöra varje bygglovsbeslut till Post- och Inrikes Tidningar för att bygglovet ska vinna laga kraft. ByggR Kungörelse hjälper till med detta.

Med ByggR Kungörelse kungör du på ett klick. Det är så okomplicerat att vem som helst kan göra det. Det enda som krävs är att du är behörig och loggar in i tjänsten.

Läs mer

För vem?
Kungörelse är en tjänst för dig som jobbar med bygglov.

Varför ByggR Kungörelse?
Hela processen runt bygglov effektivare. Genom de automatiserade stegen sparar du som handläggare tid.

Att använda ByggR Kungörelse
Det tar bara ett klick och några sekunder att kungöra ett bygglovsbeslut i Post- och Inrikes Tidningars webbtjänst. Lika snabbt får du tillbaka en bekräftelse via ett KungörelseID. Samtidigt återrapporteras en händelse till ByggR eftersom att den skapas automatiskt i det aktuella ärendet.

Mycket sker automatiskt i ByggR Kungörelse, t.ex. Startdatumet för händelsen blir det kungörelsedatumet från Post- och Inrikes Tidningar.

Väx vidare!
När du kompletterar ByggR med ByggR Kungörelsetjänst innebär det ytterligare ett steg mot ett automatiserat digitalt flöde.

Print Friendly, PDF & Email
Till ByggRSupport

TEKNISK INFORMATION ByggR Kungörelse

Systemkrav: PDF

Kontakt

Bild på Kerstin Norling
Produktägare

Kerstin Norling

Telefon 021- 38 27 40
Mail kerstin.norling@sokigo.com

Affärsansvarig

Magnus Linzander

Telefon 073- 321 37 32
Mail magnus.linzander@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 6 mars, 2020.