ABOU

Nu ingår Addnode Groups dotterbolag Abou i det befintliga dotterbolaget Sokigo. Genom samgåendet blir Sokigo en ledande helhetsleverantör av programvaror för e-tjänster och invånarservice till svenska kommuner.

Sokigo bildades tidigare under 2016 då de två dotterbolagen Tekis och Cartesia slogs samman. Från och med den 1 januari 2017 ingår även Abou i Sokigo med syfte att stärka kunderbjudandet mot den svenska kommunmarknaden. Detta innebär att bolaget kommer att erbjuda helhetslösningar inom programvaror för e-tjänster och självservice, via digitalt handläggarstöd till elektroniska långtidsarkiv.

I och med detta kommer Abous e-tjänsteplattform Automaten från den 1 januari byta namn till Abou.