Så effektiviserar du din ärendehantering!

Att förenkla krånglig och tidsödande administration är en bra grund för vidare effektivisering av en verksamhet.
Det kan handla om att automatisera en process, att föra över allt pappersarbete till digitala system.

Med verktygen Tess och ByggR Kungörelse får du rätt förutsättningar att fortsätta digitalisera och automatisera din verksamhet. De skapar digital information vilken är en grundläggande förutsättning för att arbeta digitalt och automatiserat.

Uteslut onödig pappershantering

Du blir effektivare när du utesluter onödig pappershantering inom bygg- och miljöprocesser. Med Tess kan du få digitala dokument stämplade direkt när de registreras i ByggR eller Ecos.

Kungörelse på ett klick

Skicka snabbt och enkelt iväg beslut till Post- och Inrikes Tidningar för kungörelse. Eftersom det är grunden för att ett bygglov ska vinna laga kraft är det bättre ju snabbare det går.

Med ByggR Kungörelse kungör du på ett klick. Det är så okomplicerat att vem som helst kan göra det. Det enda som krävs är att du är behörig och loggar in i tjänsten.

Till ByggRLäs mer om TESSLäs mer om ByggR Kungörelse

Vill du veta mer?

Produktägare Tess

Anna Tell

Telefon 08-562 533 91
Mail anna.tell@sokigo.com

Bild på Kerstin Norling
Produktägare ByggR Kungörelse

Kerstin Norling

Telefon 021- 38 27 40
Mail kerstin.norling@sokigo.com

Ansvarig säljare

Magnus Linzander

Telefon  073- 32 13 732
Mail magnus.linzander@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 17 november, 2017.