BYGGA OCH BO

Sokigos Bygga och bo är e-tjänster för bygglov och hjälper dig att göra
det administrativa arbetet betydligt effektivare. I paketet för ”Bygga och bo” finns e-tjänster för att bygga nytt, ändra och bygga till, följa ett ärende, boka tid hos bygglovshandläggare m.m. Utseendet på e-tjänsten anpassas utifrån din kommuns grafiska profil, vilket ger användaren känslan av att tjänsten utförs hos er.

Läs mer

För vem?
E-tjänsterna i Bygga och bo är för dig som arbetar med bygglov på kommunen. Den skapar ett enkelt och effektivt arbetsflöde inom kommunen. Dessutom gör e-tjänsten livet betydligt smidigare för alla medborgare som ska bygga hus.

Varför Bygga och bo?
Att bygga ett nytt hus eller bygga till ett befintligt är något de flesta gör bara en gång i livet. För många innebär processen många regler att förhålla sig till och begrepp att lära in. Det är ju viktigt att hela kedjan sköts säkert och korrekt.

E-tjänsterna inom ”Bygga och bo” ska vara lätta att använda för den som söker. Samtidigt ska kommunen genom e-tjänsten få tillgång till all nödvändig information för att handlägga ärendet.

I takt med att kraven höjs på ökad tillgänglighet ökar också behoven av verktyg som kan möta upp mot dessa krav. Med långa handläggningstider, en komplex handläggning, med behov av transparens och en tidskrävande kommunikationen är bygglov och bygganmälningar finns det en stor möjlighet att spara tid.

Att använda Bygga och bo
E-tjänsterna i ”Bygga och bo” stödjer integration mot de vanligaste verksamhetssystemen som hanterar bygglov och bygganmälningar. Eftersom de är integrerade kan du registrera och handlägga ärenden utan att behöva skriva in uppgifter manuellt. All kommunikation går via e-tjänsten direkt från verksamhetsstödet.

Väx vidare!
Med Abous färdiga e-tjänster för ”Bygga och bo” får din kommun ett verktyg som radikalt effektiviserar det administrativa arbetet kring bygglov. I paketet för ”Bygga och bo” finns bland annat e-tjänster för:

  • Bygga nytt
  • Ändra och bygga till
  • Följa sitt ärende
  • Skicka in bilagor under byggprocessen
  • Boka tid hos bygglovshandläggare

Abous e-tjänster för ”Bygga och bo” är tillgängliga för dig som redan har en e-tjänst. Det gör att du kan dra nytta av digitaliseringen direkt. Vi anpassar e-tjänsternas utseende utifrån din kommuns grafiska profil så att det blir tydligt för användaren att tjänsten utförs hos er.

Print Friendly, PDF & Email
KONTAKT
Produktägare

Maria Lidholm

Telefon 08- 470 75 10
Mail maria.lidholm@sokigo.com

Säljare

Carolina Röhrl

Telefon 08- 470 75 04
Mail carolina.rohrl@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 1 december, 2017.