VA-träff i Köping

Den 14:e februari höll vi en VA-träff i Köping för kunder i närområdet. 11 deltagare var med från fem olika kommuner. Vi visade hur enkelt det var att få in olika områden i VA-kartan, till exempel VA-områden, och hur FB-databasen direkt kunde räkna ut information inom området.

Vi visade också hur man plockar ut ledningsnätet både från MapGuidekartan och från AutoCAD för vidare arbete i andra gis-system eller för att lämna ifrån sig kartor till andra avdelningar.

Efter lunch diskuterade vi arbetet med förnyelseplanering och sedan avslutade vi dagen med att prata om och praktiskt prova på våra mobila lösningar, Reflex och VA-drift.

Sokigo tackar alla som deltog för en trevlig dag.