VA Open – ett nytt spännande initiativ från Sokigo

Letar du efter en enkel, flexibel och prisvärd lösning för att hantera VA-nätet? Skjuter det traditionella VA-systemet över målet? Genom VA Open ger vi dig det du söker.

Öppen databas med stor valfrihet
Nu lanserar vi vår öppna VA-databas VA Open med stöd att lagra grunddata. Vi har tagit hjälp av Vatten & Miljöbyrån för att få fram korrekt basdata. VA Open levereras med ett färdigt vygränssnitt som gör att du kan ajourhålla ledningsnätet med tillhörande grunddata. Det spelar ingen roll vilken klient eller verktyg du använder för att redigera t.ex. CSM/ISM, Topocad eller QGIS.

Vill du sprida VA-nätet till fler? Du kan ansluta valfri klient med stöd att koppla upp mot en databaskälla.

Många användningsområden
VA Open passar dig som behöver en databasdriven och kvalitetssäkrad dokumentation av VA-nätet. Kanske tillhör du en mindre kommun, ett fastighetsbolag eller en industri med mycket ledningsdragning.

Datamodellen för VA Open är kompatibel med modellen i Vabas. Det gör att du kan använda VA Open som komplement till Vabas för att snabbt konfigurera en offlinelösning. Det gör att data sedan kan läsas tillbaka in i Vabas.

TV-filmning och driftstörning
VA Open har även stöd för att lagra TV-filmning och driftstörningar. Därtill kan vi utveckla tilläggstjänster för att hantera och redigera olika verktyg.

Nytt nätverk för givande erfarenhetsutbyte
Vi vill att VA Open ska vara starten på en helt ny och modern VA-lösning. Vi kommer att se till att den vidareutvecklas utifrån varje användares behov och önskemål.

För att ta vara på innovationskraften hos våra användare och samarbetspartners skapar vi nu ett aktivt nätverk via sociala medier. Där kommer du och alla andra som bidrar att kunna utbyta erfarenheter och diskutera kommande behov.

Alla som är med och bidrar får ta del av resultatet. Vår plan är att detta kommer att ske via crowdfounding eller hackaton.

Fri att använda
Sist men inte minst är VA Open fri att använda och fungerar för Postgre SQL.

Vill du veta mer?
Kontakta Karl-Erik Palm eller Per Hampus som berättar mer om hur du kommer igång.