Träffsäkra väganalyser med LV

Fler och fler inser vinsterna med NVDB och vägnätsknuten information. Det gläder oss att antalet användare bara ökar. Samtidigt ställer det högre krav på kvaliteten i vägnätet, t.ex. att höjdvärdena är noggranna.

LV ger värdefulla analyser
Den största nyttan med LV är att du får kontroll över vägnätet. Du får korrekt information om höjdvärdena i vägnätet i olika typer av projekt. Med korrekt information i LV kan du göra avancerade analyser, som t.ex.:
• Intrimningar av tunga fordon, vilket minskar farliga utsläpp.
• Ruttnings- och framkomlighetsanalyser.
• Beräkning av avrinning av regnvatten, vilket tydliggör riskzoner för översvämningar.
• Bullerutredningar.

Vi hjälper dig på vägen!
Är det rätt kvalitet på vägnätet? Vårt erbjudande består av en process där vi analyserar lutningar på vägnätet. Med analysernas hjälp får du sedan ett underlag som gör det enklare att höja kvaliteten på höjdvärdena. Vi hjälper dig naturligtvis även med själva kvalitetshöjningen av vägnätet om du vill det.

Bilden visar en analys som ligger till grund när en kommun ska kontrollera och justera höjder på sina länkar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låter det intressant? Hör av dig till Michael Hallgren, telefon 08-404 31 76