Träffa oss under Topocad Live

Passa på att träffa oss i vår monter där vi kommer finnas på plats för att berätta mer om TopoDirekt.

På programmet finns även följande pass om TopoDirekt:

Tisdagen 14 jan
TopopDirekt – varför har vi skapat det och vad händer just nu?
Varför kör vi det här konceptet? Är alla kommuner som använder Topocad tvungna att gå över till TopoDirekt?
Joakim Svantesson, Adtollo, Andreas Wikholm, Addnode Group, Niklas Eriksson, Sokigo

Onsdagen 15 jan
Föredrag: Så gick det till när vi gick över till TopoDirekt
GIS-ingenjören Malin Hägglund Eriksson på Danderyds kommun berättar om övergången till TopoDirekt. Vilka utmaningar stod man inför? Vilka förväntningar fanns på TopoDirekt? Hur har genomförandet gått?
Malin Hägglund Eriksson, Danderyds kommun

Workshop: Träffa andra som kör TopoDirekt
Vi tittar på Topocad ur en Topodirektkunds synvinkel.
En öppen diskussion för befintliga och blivande TopoDirektkunder, om övergången där vi kan dela erfarenheter.
Fredrik Sundberg, Adtollo

Läs mer om programmet och anmäl dig här!