Sverige mot första plats i digitaliseringen

Sverige har länge legat i toppen av NRI, ett index som mäter hur startklart ett land är för digitalisering. Även om regeringens mål är att vi ska bli bäst i världen på att jobba digitalt, är alla samhällsaktörer inte är lika startklara.

Passion för digital utveckling
Anna Tell, produktspecialist på Sokigo, är passionerad för sitt arbete. På nära håll har hon sett vinsterna med digitalisering i olika kommuner.
– När organisationer för in effektiva arbetssätt leder det såklart till stora besparingar pengamässigt. Men det leder även till vinster i de mjuka värdena. Medarbetarna mår bättre när kommunikationsvägarna är snabba och flaskhalsarna försvinner, säger Anna.

Enkelhet – nyckeln till framgång
Anna tror att vägen till framgångsrik digital förvaltning är den positiva upplevelsen man får när det känns enkelt, smidigt och roligt att arbeta. Just de nyckelorden driver Anna till att hela tiden fortsätta produktutveckla.
– Jag har sett stora tidsvinster genom till exempelvis vår Minuttjänst. Den leder till att handläggarna slipper hålla på med papper, skanna och registrera manuellt. Medborgarna kan dessutom komplettera sina ärenden, se beslut och svara på remisser direkt på nätet.

Var vill du vara i morgon?
Det är ett stort steg att riva upp invanda mönster och att ta steget in i det digitala. Med alla valmöjligheter kan det lätt kännas överväldigande. I vilken ände man ska börja?

Tänk så här: Var vill vi vara imorgon? Starta med den del som verkar mest logisk. Undvik att fokusera på det som kan vara jobbigt med förändringsarbetet. Förändring kräver mod och tålamod. Och det gäller för alla. Så sätt igång och ha hela tiden slutmålet, visionen, i bakhuvudet.

Behöver ni hjälp?
Anna ger gärna stöd i digitaliseringsprocessen och hjälper er att utveckla ett hållbart digitalt flöde. Så när ni är redo för att bli mer digitala, kontakta Anna på 08-56253391 eller anna.tell@tekis.se.