DRIFTSMEDDELANDE

Här informerar vi om planerade driftsstörningar och avbrott. Vill ni få ytterligare information så kontakta Sokigo kundservice.

2020-05-12

20 minuter driftstopp den 18:e maj

Vi planerar att ha ett servicefönster den 18:e maj. Detta beräknas att ta maximalt 20 minuter under vilken Abou respektive Minut Bygg inte kommer att vara tillgänglig för användare.

Servicefönstret är planerat den 18:e maj någon gång mellan kl 06.00 – 07.00.

Åtgärden väntas inte kräva något från din sida, men i händelse av att du upplever något problem i samband med detta servicefönster vill vi att du i vanlig ordning kontaktar kundservice-abou@sokigo.com.