DRIFTSMEDDELANDE

Här informerar vi om planerade driftsstörningar och avbrott. Vill ni få ytterligare information så kontakta Sokigo kundservice.