STATISTIK

En visualiserad processöversikt är något du uppnår med Sokigos verktyg Statistik. Det är effektiv mobil lösning som används tillsammans med ByggR inom verksamhetsuppföljning och styrning.

Att ha en visualiserad processöversikt är värdefullt för alla beslutsfattare som vill se arbetsbelastning, mäta effektivisering och se förändringar över tid.

Läs mer

För vem?
Statistik är en webblösning för dig som är beslutsfattare och som arbetar med ByggR.

Varför Statistik?
Via tjänster hämtas data från verksamhetssystemet och analyseras innan det presenteras på ett visuellt sätt. Sedan finns möjligheten att fördjupa sig och hämta alltmer information i form av t ex tillhörande dokument. Många statistiska frågor besvaras med applikationen för att helt enkelt styra och förbättra verksamheten.

Att använda Statistik
Uppföljning av verksamheten görs på information som hämtas i realtid från kommunens bygglovssystem antingen mobilt eller via webbläsaren på respektive beslutsfattares ordinarie IT-utrustning. All statistik utvecklas enligt kundens behov vilket skapar exakt de underlag som önskas.

Väx vidare!
Statistiken gör att vi kan följa utvecklingen för varje mål samt vilka värden vi uppnått. Handläggningsprocessen för bygglov som exempel. Hur snabbt kan vi nå de delmoment som krävs för att komma till beslut? Hur har olika digitala lösningar påverkat handläggningstiden? Använd statistiska jämförelser för att se konkreta resultat!

Print Friendly, PDF & Email
Gå till BYGGR

TEKNISK INFORMATION STATISTIK

Aktuell version: Statistik 1.9
Systemkrav: PDF

Kontakt

Produktägare

Anna Tell

Telefon 08- 562 533 91
Mail anna.tell@sokigo.com

Affärsansvarig

Magnus Linzander

Telefon 073- 321 37 32
Mail magnus.linzander@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 19 december, 2018.