Sommarhälsning från teamet kring Vabas och VA Open!

Här kommer en sommarhälsning från oss som jobbar med Vabas och VA Open. Vi vill önska dig en riktigt skön sommar och samtidigt informera lite om vad som händer framöver.

Teamförändringar
Karl-Erik Palm kommer att ta över rollen som Produktägare för Vabas från 1 juli. De flesta har säkert varit i kontakt med Karl-Erik på ett eller annat sätt då han under många år arbetat med konsultverksamheten kring Vabas och många av våra andra produkter. Karl-Erik har även jobbat aktivt med framtagandet av VA Open. Vid sin sida har han resten av VA-teamet så du kommer att bli väl omhändertagen även framöver.

Produktnyheter
Vi har under hösten jobbat vidare med funktionaliteten för VASS-rapportering via webben och utökningen av VA Drift för att skapa händelser i fält. Vår referensgrupp kommer efter sommaren att vara först ut och testa i skarp drift och därefter kommer det att tillgängliggöras för er övriga som är intresserade.

Utvecklingen av vår nya datamodell VA Open fortgår, vi har nu ett antal kunder som har valt att jobba mot den.

Kommunträffen
Kom och träffa oss på Arlanda den 23-24 september. Vi har i år ett digert program för dig som jobbar med Vatten och Avlopp.

Vi inleder med att berätta om VA Open jämfört med Vabas och tittar på datamodellen, gränssnittet och funktionaliteten.

På temat Beslut och strategi kör vi en workshop kring DUF-planering med QGIS där vi gör en processbeskrivning som omfattar allt från datafångst till förnyelseplanering.

På passet ”Så här jobbar vi” berättar Stefan Westberg från Kumla kommun om hur arbetet med VA fungerar i Kumla kommun. Några exempel är inmätning i öppen ledningsgrav både för arbete i egen regi och det som utförs av entreprenörer och fält, framtagning av projekteringsunderlag och projektering för förnyelse av ledningsnätet.

Fältlösningar heter nästa pass. Där diskuterar vi policybeslut, får t.ex. VA-nätet ligga i en handburen enhet? Vi tittar även på olika verktyg och funktionalitet, arbetsmetodik och organisation.

Sista passet rör Fastighet och befolkningsdata i en VA verksamhet och användbarheten för planering och verksamhet.

Läs gärna mer på Kommunträffens agenda och anmäl dig här!

Kurser
Höstens kursschema finns ute på vår hemsida och nedan kan du se vilka kurser som är planerade i vår kurslokal i Sundbyberg:
16/10 Vabas grund
17/10 Vabas Drift
18/10 Rita VA-karta
Kursbeskrivningar och anmälningsformulär finns på vår hemsida. Vill du hellre ha kurs på plats hos er, hör av dig till kurs@sokigo.com.

Är du intresserad av att vara med i vår referensgrupp?
Vi söker fler deltagare till vår referensgrupp. Vill du vara med? Hör då av dig till Karl-Erik Palm.

Kontaktuppgifter
Produktägare Karl-Erik Palm, karl-erik.palm@sokigo.com, 0250-308 83.
Affärsansvarig Aris Kolovos, aris.kolovos@sokigo.com, 031-339 47 42.

Ha en riktigt skön sommar!
Lena, Karl-Erik, Tomas, Anders, Mischa och Tomasz