Sokigo på plats – VA

Under våren kommer vi besöka 6 olika orter och vi hoppas få träffa dig som arbetar med VA.

Träffen riktar sig alla som på något sätt arbetar med VA. Under dagen kommer vi visa nyheterna kring VA Drift och VASS, berätta om VA Open och hur vi tänker kring framtiden och framför allt höra era synpunkter om systemet.

Vi går igenom:

  • Nyheterna i VA Drift och VASS
  • VA Open vs Vabas
  • VA Open med TopoDirekt, ISM eller QGIS
  • Demo av nyheter

Det kommer att finnas gott om tid för frågor och diskussion, och vi vill gärna höra vad du tycker och tänker!

Hur TopoDirekt kan underlätta arbetet i verksamhetssystemen för Gata, Park och VA

  • Hur kan baskartan användas för att stödja verksamheten på ett effektivt sätt?
  • Vi visar hur man kombinerat kan arbeta med Markytor och VA på ett effektivt sätt för att t.ex. lösa frågor som hur mycket hårdgjord yta bidrar till en viss rännstensbrunn? Hur många brunnar har jag i mitt asfalteringsprojekt? Hur många rännstensbrunnar skall jag planera spolning för i driftområde A?
  • Hur kan fastighetsinformation kopplas ihop med Mark och VA via Topocad?

Vi besöker följande orter:
Hallsberg 13 mars – Hotel Stinsen

Tider
Förmiddagen ägnar vi åt produktspecifika spår och efter lunch erbjuder ett gemensamt pass.
9:00 Kaffe och smörgås
9:30 Produktspecifikt pass
12:00 Gemensam lunch
13:00 Gemensamt pass om hur TopoDirekt kan underlätta arbetet i verksamhetssystemen för Gata, Park och VA
14:00 Avslutande fika

Anmälan till kostnadsfri träff
Maila din anmälan till marknad@sokigo.com, ange ort, datum och produktspår. Meddela även om du har någon kostallergi. Förhinder måste meddelas senast två dagar innan respektive träff, annars debiteras en kostnad på 300 kr. Anmäl dig senast fyra veckor innan respektive träff.

Varmt välkomna hälsar
Lena Engberg och Karl-Erik Palm