Sokigo på plats – Gata och Mark

Under våren kommer vi besöka 6 olika orter i olika delar av Sverige och vi hoppas verkligen att du och dina kollegor har möjlighet att träffa oss vid något utav dessa tillfällen.

Vi önskar träffa dig som idag jobbar inom området Gata och Mark. Kanske är du redan användare av våra system eller så kanske du är nyfiken på att se vad vi har att erbjuda för stöd inom just ditt verksamhetsområde. Träffen riktar sig både till dig som är handläggare/användare eller chef.

 Vi går igenom: 

 • Beläggningsplanering i Gata, hur kan man enkelt få till en beläggningsplan?
  – Vi går igenom hur man kan nyttja NVDB-data för att skapa anläggningsinformation
  – Besiktning av vägnätet, hur gör man för att få in data på ett bra sätt i Gata?
  – Hur skapar man en beläggningsplan utifrån ovanstående?
 • Hur fungerar Mark 2.0 för Gatu- och Parkverksamheten?
  – Vi går igenom arbetssätt för grunddataredigering i Mark 2.0
  – Vi går igenom hur vi går från grunddata till en beläggningsplan i Mark 2.0
  – Vi visar vår senaste modul Lekplatskollen, ett komplett it-stöd för hantering av kommunens lekplatser
 • Hur kan TopoDirekt underlätta arbetet i verksamhetssystemen för Gata, Park och VA i kommunen?
  – Hur kan baskartan användas för att stödja verksamheten på ett effektivt sätt?
  – Vi visar hur man kombinerat kan arbeta med Markytor och VA på ett effektivt sätt för att t.ex. lösa frågor som hur mycket hårdgjord yta bidrar till en viss rännstensbrunn? Hur många brunnar har jag i mitt asfalteringsprojekt? Hur många rännstensbrunnar skall jag planera spolning för i driftområde A?
  – Hur kan fastighetsinformation kopplas ihop med Mark och VA via Topocad?

Det kommer att finnas massa tid för frågor och diskussion, och vi vill gärna höra vad du tycker och tänker!

Vi besöker följande orter:
Karlstad 12 mars – Elite Stadshotel Karlstad
Hallsberg 13 mars – Hotel Stinsen
Stockholm 14 mars – Sokigos kontor, Hudiksvallsgatan 4B
Linköping 7 maj – Quality Hotel Ekoxen
Lund 9 maj – Elite Hotel Ideon
Göteborg 21 maj – Hotel Liseberg Heden och Sokigos kontor på Vasagatan 45

Tid
Förmiddagen ägnar vi åt produktspecifika spår och efter lunch erbjuder vi  ett gemensamt pass.
9:00 Kaffe och smörgås
9:30 Produktspår
12:00 Gemensam lunch
13:00 Gemensamt pass om hur TopoDirekt kan underlätta arbetet i verksamhetssystemen för Gata, Park och VA
14:00 Avslutande fika

Anmälan till kostnadsfri träff
Maila din anmälan till marknad@sokigo.com, ange ort, datum och vilket produktspår du vill delta. Meddela även om du har någon kostallergi. Förhinder måste meddelas senast två dagar innan respektive träff, annars debiteras en kostnad på 300 kr. Anmäl dig senast fyra veckor innan respektive träff.

Varmt välkommen hälsar Daniel Mattsson