Skolskjuts E-tjänstansökan ger möjlighet för vårdnadshavarna att digitalt ansöka om skolskjuts

Skolskjuts E-tjänstansökan ger möjlighet för vårdnadshavarna att digitalt ansöka om skolskjuts. Skolskjuts presenterar elevens avstånd till skolan utifrån adresserna som eleven har i elevregistret och vårdnadshavarna får direkt en indikation om de har rätt till skolskjuts.

Du får en snabb, säker och enkel dialog med vårdnadshavarna. Alla ansökningar, kompletteringar och intyg hamnar direkt i skolskjutsprogrammet på eleven och det blir inga lösa papper eller e-post som kommer på villovägar.

Under detta kostnadsfria webinar går vi igenom följande:

  • E-tjänster
  • Nyheter i programmet och framtida utveckling
  • Samarbete med Forsler & Stjerna

Datum för webinar:
Måndag 9 december kl. 10:00-11:00
Torsdag 12 december kl. 10:00-11:00
Sista anmälningsdag är två dagar innan respektive webinar.

Klicka här för att anmäla dig

Har du frågor, kontakta gärna:
Affärsansvarig Greger Hellman, greger.hellman@sokigo.com, 026-54 66 47
Produktägare Jonas Buud, jonas.buud@sokigo.com, 0250-308 80

Läs mer om Skolskjuts e-tjänstansökan här!