Moderna IT-stöd för skogsindustrin

Svensk och internationell skogsindustri genomgår en viktig omställning där digitaliseringen spelar en viktig roll. Det ställs allt högre krav på kortare ledtider, minskad miljöpåverkan, högre produktivitet och kvalitet.

Vi på Sokigo erbjuder därför väletablerade och innovativa IT-produkter som förenklar vardagen för flera olika segment främst inom råvaruförsörjning och industri.

Med hjälp av vår mer än 25-åriga erfarenhet inom geografisk IT och positionering brinner vi för din effektivitet och arbetsmiljö.