Digitala lösningar för skogsindustrin 

Vi effektiviserar skogsindustrin

Svensk och internationell skogsindustri genomgår en viktig omställning där digitaliseringen spelar en viktig roll. Det ställs allt högre krav på kortare ledtider, minskad miljöpåverkan, högre produktivitet och kvalitet. Vi erbjuder väletablerade och innovativa IT-produkter som förenklar vardagen för flera olika segment inom råvaruförsörjning och industri.

VÅRA PRODUKTER

ForestPlan

Med ForestPlan skapar och underhåller man skogsbruksplanen och hela den skogliga förvaltnings-processen. Med hjälp av kartan och erkända beräkningsmodeller hanteras stora mängder information på ett lätt och överskådligt sätt.

Läs mer

GPS Timber

GPS Timber effektiviserar timmer och råvaruhanteringen på sågverk, massaindustrier och terminaler. Med grafiskt förarstöd i fordonen kopplat till sortering och ev. produktionslinje får du färre felkörningar och kvalitetssäkrar produktionskedjan.

Läs mer

TimberTrack

Ett väletablerat beslutsstöd och verktyg för planering och analyser vid inköp av skogsråvara. TimberTrack erbjuder mindre och större organisationer en komplett lösning med avancerade funktioner på kontoret och smidiga verktyg för din smarta mobil i fält.

Läs mer
Bild på appen KartSmart i skogsmiljö

KartSmart

KartSmart är den mobila kartklienten för din mobiltelefon. För våra skogliga kunder blir KartSmart ofta en effektiv fältklient för basprodukterna på kontoret.

Läs mer
Skärmbild från Mapinfo

Fastighetsdata

Skogens aktörer är beroende av aktuella fastighetskartor och information. Vi erbjuder leverans och integration av Lantmäteriets fastighetskarta och data.

Skärmbild från lösningen CSM

Kartor

Sokigo är ledande leverantör av GIS och kartor för olika verksamhetssystem. Vi erbjuder kartor och karttjänster från oss, Lantmäteriet, Google med flera.

Driftade/outsourcade lösningar

Sokigo erbjuder också ledande kompetens och kapacitet för utveckling av lösningar där kundens egna önskemål och där geografi och karta är i fokus.

VÅRT ERBJUDANDE

Vi leder den digitala skogsutvecklingen

Vi har arbetat med IT-stöd till svensk skogsindustri i över 20 år. Vårt engagemang har resulterat i ett antal ledande produkter för skoglig verksamhet.

Vår mission är att bidra till en enklare vardag. Det gör vi genom att digitalisera stora delar av skogens råvaruförsörjningsprocess. Med våra smarta verktyg får du som skogsentreprenör ett effektivare arbete, bättre kontroll och obrutna värdekedjor. Från planta till processad råvara.

KONTAKTA OSS
KUNDCASE / REFERENSER

Effektivare timmerplanslogistik – en framgångssaga för Martinsons

Sokigo fick idén till GPS Timber redan 1997. Sedan 2006 utvecklas och förvaltas produkten i samarbete med Datapolarna i Skellefteå. Den första gemensamma kunden blev Martinsons i Bygdsiljum.

– Att man lägger timmer på fel ställe är ett känt problem för hela branschen.Tack vare GPS Timber vi ökat kapaciteten också på stationen och det möjliggör en ännu mer kundanpassad sortering av timmer, säger Olov Martinson, produktionschef på Martinsons.

Läs mer...

Bättre kommunikation för Callans Trä med TimberTrack

Det privatägda skogsföretaget Callans Trä finns i Ånge, i ett växtområde rikt på gran och tall. De var också de som tillsammans med Sokigo tog fram produkten TimberTrack.

– I dag har Sokigo sålt in produkten i väldigt stor utsträckning över hela skogssverige. Det är kul! Men vi var i alla fall först, säger Göran Olsson, skogsansvarig för Callans Trä, och skrattar.

Läs mer...
KONTAKTA OSS
Bild på Lennart Landström
Affärsansvarig

Lennart Landström

Telefon 0950-236 58
Mail lennart.landstrom@sokigo.com

Bild på Staffan Bygdén
Affärsområdeschef

Staffan Bygdén

Telefon 0950-236 45
Mail staffan.bygden@sokigo.com

Följ oss på Facebook och LinkedIn