Personuppgiftbiträdesavtal baserat på SKLs avtalsmall

För att underlätta för alla våra kunder har vi tagit fram ett färdigt avtal som helt är baserat på SKLs avtalsmall. Detta gör att vi alla kan arbeta i enlighet med den nya förordningen.
Efter den 25 maj (då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft) måste ett relevant personuppgiftbiträdesavtal finnas på plats för att vi ska kunna fortsätta utföra tjänster åt våra kunder.

Här finner ni vårt förslag på personuppgiftbiträdesavtal som är helt baserat på SKLs mall med av oss ifyllda bilagor för att passa det vi erbjuder er som kund.

Avtalsförslaget är ett komplement till de leverans, support och underhållsavtal vi har med er och täcker alla de typer av personuppgifter som vi normalt sett kommer i kontakt med i era system.

Skäl att använda vårt avtalsförslag:

  • Helt baserat på SKLs avtalsmall
  • Täcker alla personuppgifter som Sokigos system hanterar vilket är viktigt då många av våra system hanterar personuppgifter från olika källor
  • Täcker alla underleverantörer Sokigo använder
  • Snabbt förfarande att få avtalet på plats

Om avtalsförslaget som vi länkar till nedan fungerar för er kommun ber vi er korrigera de gulmarkerade fälten, lägga till era kontaktpersoner i bilaga 3 och sedan skriva ut avtalet och underteckna det.

Skanna och e-posta sedan avtalet till oss så returnerar vi det efter det har signerats av vår VD. Vill ni hellre skicka avtalet med traditionell post går det naturligtvis bra.

Har ni frågor om avtalet går det bra att kontakta:
Bo Fredriksson, bo.fredriksson@sokigo.com, 08-560 388 54

Postadress
Sokigo AB
Bo Fredriksson
Löfströms Allé 1B
172 66 Sundbyberg