Bild på stad

Release av CSM version 3.12

Vi har glädjen att informera att CSM version 3.12 är färdigställd och ligger för test.
Under december/januari genomför vi produktionstester med selekterade kunder med målsättning att kunna erbjuda övriga kunder uppgraderingsmöjligheter under kvartal 1 2017.

CSM 3.12 innehåller en hel del nyheter, förbättringar samt buggfixar. Nedan sammanfattas kortfattat större nyheter:

En ny flernivå temaväljare (tre nivåer).
Den nya temaväljaren gör det möjligt att skapa temagrupper i en temagrupp dvs. en temagrupp kan innehålla både teman och temagrupper i en ytterligare nivå. Administrationen kan även utföras via SSM.

Skissmöjligheter i funktionen direktlänk till kartan (URL-länk)
Url-länkverktyget har utökats med funktioner för enkla skisser vilket innebär att användaren kan skicka med skissobjekt i URL-länken. Exempelvis som visar var kontoret respektive parkeringsplatser finns.

Omarbetat mätverktyg
Med det nya mätverktyget kan både egendefinierade mätobjekt respektive befintliga vektorobjekt utnyttjas. Mätvärdena visas nu också i kartan. Exempelvis kan en eller flera fastigheter väljas och totalarean redovisas samt arean och längder av fastighetsgränser redovisas i kartan.

Themeactions och WMS skikt
Vektorbaserade themeactions kan nu appliceras på WMS-skikt genom att koppla en vektorbaserad datakälla till WMS-skiktet exempelvis WFS.

Nytt bas skin
Ett nytt modernt SVG baserat skin finns nu med för användning alternativt som inspiration för egendefinierade varianter.

Ny geokodningsmodul
En ny standard geokodningsmodul har tillförts CSM och gör det möjligt till att utnyttja exempelvis geokodning av CSV filer vid inläsning av egna skikt.

Minimap (Minimap2)
Innehåller många förbättringar och tillägg av API, GUI, kontroller och kartinteraktion samt sökningar.

Övrigt
GeoJSON support (läsning och publicering), Java8, Tomcat 6.0.45, förbättrade hjälpfunktioner

För mer information om version 3.12.
Stefan Hagström
stefan.hagstrom@sokigo.com