Missing People Sweden hittar fler med app från Sokigo

Sedan 2014 är Sokigo aktiv huvudsponsor för Missing People Sweden. Sokigo och MPS (Missing People Sweden) har tillsammans utvecklat en lösning som innebär att man idag är internationellt ledande inom planering och uppföljning av eftersöksinsatser. Allt med digitala kartsystem och smart mobil teknik från Sokigo.

Sedan driftsättning våren 2014 har båda parter tillsammans utvecklat funktioner och sett stora fördelar med att använda systemet.  I grunden tillför lösningen, förutom digitala och korrekta kartor från Lantmäteriet och Google, även GPS navigering och realtidskommunikation mellan sökare och central. Det är viktigt att alltid, vid alla tillfällen, på ett enkelt sätt ha en karta tillgänglig och att kunna planera, navigera och leda människor i terrängen.

”Strategiskt blev detta helt rätt för oss. Att hitta en partner som kan balansera en vilja att förbättra vårt samhälle och samtidigt kunna erbjuda ledande teknologi, som gör oss så mycket starkare, betyder mycket. Sokigo har nu under några år bidragit till att vi blir ännu bättre och fortsätter att attrahera våra frivilliga att vara med och göra skillnad ”, säger Stefan Bjuhr, GIS-ansvarig, Missing People Sweden

Enkelt uttryckt hjälper systemet staben att via en webbfunktion med avancerade kartor planera sökinsatsen och fördela uppdrag till sökargrupperna. Via en mobil app som registrerar sökarens position kan man följa insatsen live och operativ leda eftersöket effektivt. En ytterligare viktig aspekt är att alla sökinsatser som använder systemet blir kvalitetssäkrade för MPS internt då all historik lagras. Man kan enkelt och snabbt försäkra sig om var och när man har sökt. Detta medför också att samarbete och rapportering med exempelvis polismyndigheten och andra intressenter underlättas. Idag har tusentals användare registerat sig som användare runt om i landet och systemet är obligatoriskt som hjälpmedel vid officiella sökinsatser.

”Vi är oerhört stolta och glada att få stödja och utveckla en så betydande samhällsgärning. Det  ligger helt i linje med vår mission – att  leverera effektiva IT-lösningar för digital samverkan och att i nära samverkan med våra kunder utveckla metoder och lösningar för att skapa långsiktiga förbättringar för företag, miljö, samhälle och människor.”, säger Anders Haraldsson, Lösningsstrateg GIS på Sokigo.

MPS’s lösning baseras på produkten ProSmart  – som i grunden är ett system för att planera, leda, kvalitetssäkra och analysera alla sorters mobila arbetsstyrkor. De flesta andra kunder finns idag inom väghållning, grönyteskötsel och liknande verksamheter. Kärnan i ProSmart är en webbaserad central för ledning och analys samt de mobila appar som fältarbetaren har för inrapportering och kommunikation.

För mer info om lösningen, vänligen kontakta:

Anders Haraldsson, Sokigo AB
E-post: anders.haraldsson@sokigo.com, mobil: 070 394 87 88

Stefan Bjuhr, Missing People Sweden
E-post: Stefan.Bjuhr@missingpeople.se, mobil: 0733 6257 76

Om MPS

Missing People Sweden är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer.

Verksamheten startade i januari 2012 och sedan dess hjälpt anhöriga med efterlysningar, skallgångar, dykningar och hundspårning runt om i Sverige. I dag är Missing People en rikstäckande organisation med ett tjugotal regionala avdelningar runtom i landet. Kärnan i organisationen är alla frivilliga personer som ger av sin tid för att hjälpa till i sökandet efter försvunna personer. Alla som leder sökinsatserna, bemannar de regionala avdelningarna och sitter i jouren är frivilliga. Vi strävar efter att kunna starta en sökinsats inom sex timmar från det att ett ärende kommer in till vår jour, oavsett tid på dygnet eller plats i Sverige, samt att söka för att rädda liv men också för att ge anhöriga stöd och möjlighet till ett avslut. Visionen är att ingen ska försvinna utan att hittas.

KONTAKTA OSS
Affärsutvecklare

Anders Haraldsson

Telefon 0950 – 120 30
Mail anders.haraldsson@sokigo.com