Vega – från ansökan till färdig planering och förmedlat beslut

I samarbete med Mitt Skolval och Forsler & Stjerna har vi tagit fram den kompletta skolskjutslösningen som hjälper dig hela vägen från ansökan till färdig planering och förmedlat beslut.

Vår nya generation av skolskjutshantering, Vega, optimerar och effektiviserar skolskjutshantering med hjälp av automatiserade funktioner. Hela flödet från ansökan till svar hålls samman i en gemensam databas och där handläggare, trafikplanerare och entreprenörer blir en del i det digitala flödet.

Den webbaserade lösningen erbjuder stöd för allt från handläggning och e-tjänster till trafikplanering, resekortshantering och portal för entreprenör samt vårdnadshavare.

Mitt Skolval är ett företag som leds av några av Sveriges ledande skolvalsforskare. I samband med forskningen synliggjordes flera problem som skolaktörer hade i samband med sitt skolval, vilket är bakgrunden till att Mitt Skolval grundades. Detta är inte konstigt – att lösa matchningsproblemet mellan elever och skolor är svårt. Forskningsfältet är komplext och rättsläget är svårorienterat.

Mitt Skolval har nu hjälpt både stora och små kommuner, samt fristående skolor, med att hantera, administrera och utveckla skolvalet sedan 2017. I dagsläget arbetar Mitt Skolval med tjugo kommuner. Målsättningen är att skolvalet ska vara enkelt, effektivt, transparent och rättssäkert.

Kontakt