VA Spårning

Modul för spårning och ventilavstängning.

Du kan göra spårning uppströms och nedströms från valfri punkt på ledning. Det finns ventilavstängning som tar hänsyn till trasiga ventiler.