VA Spårning

Modul för spårning och ventilavstängning.

Spårning uppströms och nedströms från valfri punkt på ledning, ventilavstängning som tar hänsyn till trasiga ventiler.