VA Grunddatabas

Modul för grunddata om VA-verksamheten.

I grundmodulen kan du klara av en hel del av VA-verksamheten. Du kan sköta ajourföring av nät, hantering av händelser såsom driftstörningar, arbetsplanering, VA-områden och viss rapportfunktionalitet med hjälp av ytor.