VA Filminläsning

Modul för inläsning av TV-film.

Lösningen har stöd för inläsning och hantering av TV-filmade ledningar.