VA Dokument och bilder

Modul för dokument och bilder (under utveckling).

Modulen har stöd för att kunna lagra upp dokument och bilder i molntjänst.