VA abonnentlänk

Modul för abonnentlänk – hantering av debiteringssystem/kundregister.

Lösningen har stöd för att läsa data från valfritt system.