Få kontroll på industriella underhållsobjekt med Underhållskartan

Underhållskartan ger kontroll på var du har dina underhållsobjekt, som till exempel Va-nät, el-nät och fiber. Du får en webbaserad kart- och informationslösning inklusive mobilapp med realtidspositionering för fältbruk.

Många har behovet att på ett enkelt sätt kunna presentera, lokalisera och sammanställa sina underhållsobjekt och infrastruktur med exempelvis ledning och rör. Vissa situationer kräver att du ”vet var”, som vid externt eller eget underhåll, service eller besiktning.

Kraften är mycket stor i den dynamiska digitala kartan som kan visa alla objekttyper och samtidigt positionera användaren – direkt i telefonen.

Fördelar med Underhållskartan:

• Ger snabb och god kontroll på var underhållsobjekten är belägna
• Information och dokumentation om enskilda objekt
• Informationsspridning och säkerställande inom organisationen
• Reducerar risk för skador på underhållsobjekt
• Risk att påverka miljön reduceras – tex vid läckage ifrån fordon och cisterner

Kontakt