Få kontroll på industriella underhållsobjekt med Underhållskartan

Underhållskartan ger kontroll på var du har dina underhållsobjekt, som till exempel Va-nät, el-nät och fiber. Du får en webbaserad kart- och informationslösning inklusive mobilapp med realtidspositionering för fältbruk.

Kartan i centrum

Du kan presentera, lokalisera och sammanställa underhållsobjekt och infrastruktur som exempelvis VA-anläggningar, fibernät, brunnar och bevattning. Vissa situationer kräver att du ”vet var”, som vid externt eller eget underhåll, service eller besiktning.

Alla användare delar samma information och underhållsteknikerna kan lätt hitta underhållsobjektet och all information. Du kan själv uppdatera information antingen direkt i telefonen eller på webben.

Fördelar med Underhållskartan

• Ger snabb och god kontroll på var underhållsobjekten är belägna

• Information och dokumentation om enskilda objekt

• Informationsspridning och säkerställande inom organisationen

• Reducerar risk för skador på underhållsobjekt

• Risk att påverka miljön reduceras – t.ex. vid läckage från fordon och cisterner

Underhållskartan kan mer

Förutom att du får kontroll på dina underhållsobjekt går det att aktivera fler tillägg som ger stöd i din verksamhet:

Inventering

Om du har underhållsobjekt som ska besiktas eller inventeras kan detta göras via tillägget Inventering, ute i fält eller i mobilen. Du får god överblick gällande vilka underhållsobjekt som är besiktade och eventuella registrerade brister.

ProLocate

Stödet för snöröjning och städning av utomhusytorna. Skapa egna prioriteringar för vilka områden som ska snöröjas/städas och få information om när, och av vem, en aktivitet genomförts. Personalen som snöröjer/städar kan enkelt se vilka områden som ska prioriteras och vilka som redan är utförda. En komplett lösning med webbapplikation och mobil app ute i fält.

Kontakt