Visualiserad processöversikt med Statistik

Statistik är lösningen som tillsammans med ByggR skapar en visualiserad processöversikt. Detta ger dig som beslutsfattare bättre förutsättningar för verksamhetsuppföljning och styrning.

Via tjänster hämtas data från verksamhetssystemet och analyseras innan de presenteras på ett visuellt sätt. Sedan finns möjligheten att fördjupa sig och hämta alltmer information i form av t.ex. tillhörande dokument.

Statistik anpassad för din verksamhet

Data för statistiken hämtas i realtid, mobilt eller via webbläsaren, från beslutsfattares ordinarie IT-utrustning. Statistik skapas efter behov för exakt de underlag du önskar.

Visualiserad processöversikt är värdefullt för alla beslutsfattare som vill mäta effektivitet samt se arbetsbelastning och förändring över tid.

Teknisk information Statistik

Aktuell version: Statistik 1.9

Kontakt