Ett komplett webbaserat GIS- och  kartsystem

Nya Spectrum Spatial Analyst är en webbaserad kartlösning. Den hjälper dig att jobba med kraftfulla kartor och funktioner på kontoret eller i en mobiltelefon.

Skalbara och tillförlitliga kartor och data

Samla in data från fältet och analysera i webben eller i din MapInfo-miljö.

Med ny funktionalitet i MapInfo Pro kan du publicera data och kartor direkt till din Spectrum Spatial Analyst-miljö. Det är den mest kostnadseffektiva sättet att få till-gängliga, skalbara och tillförlitliga kartor och data.

Spectrum Spatial Analyst är för dig som är GIS-proffs eller som vill distribuera eller använda kartor och kartlösningar i hela din organisation

Den stora vinsten är enkelheten. Du får ett system som är enkelt att sätta upp, komma igång med och använda. Har du dessutom kartor och analyser klara i MapInfo Pro är spridningen bara ett klick bort.

Du får större fokus på affärskritiska analyser med GIS- och spatial information, vilket ger dig ett effektivt verktyg för att förmedla affärsinsikter.

Verksamheten blir mer effektiv när du kan utveckla och upprätthålla lösningar i linje med ständigt förändrade affärsbehov och krav.

Att använda Spectrum Spatial Analyst

Det nya Extensibility API:et gör att systemet är flexibelt och kan anpassas till vilken verksamhet och situation som helst. Du kan koppla den till dina eller andra verksamhetssystem och databaser, designa egna GUI och bygga skräddarsydda lösningar.

Spectrum Spatial Analyst är helt webbaserat och med responsiv design. Du kan leverera webbkartor och göra mobila kartläggningar. Dessutom har du analytiska funktioner till datorns webbläsare och alla populära mobila enheter, inklusive iOS, Android och Windows.

Det är en webb-GIS-applikation ”out of the box”, som är enkel att installera, sätta upp och drifta. JavaScript API och Extensibilty erbjuder enkel anpassning och sömlös integration med befintliga applikationer.

Kontakt