Sveriges bästa kartor och ruttberäkningar som API / Webbtjänster

Svensk och internationell skogsindustri genomgår en stor omställning där digitaliseringen spelar en viktig roll. Det ställs allt högre krav på kortare ledtider, minskad miljöpåverkan, högre produktivitet och kvalitet.

Sokigo Maps erbjuder oöverträffad kvalitet när det gäller digitala kartor och ruttberäkningar som tjänst. Alla som behöver infoga kartor eller utföra avancerad ruttberäkning i sin miljö eller lösning, förtjänar det bästa. Sokigo Maps erbjuder en mängd olika kartserier och Sveriges mest kompletta ruttberäkning för professionellt bruk.

En växande katalog av geo-tjänster

Sokigo Maps innehåller ett antal olika kartserier, alltifrån bakgrundskartor i färg och svartvitt, till fastighetskartan och olika specifika verksamhetskartor.

Alla kartor uppdateras flera gånger per år och nås via abonnemang och standardiserade anrop som WMS/WMTS (OGC).

Våra rutt-tjänster är helt unika och erbjuder stark integration mot NVDB

Vi är i stort sett ensamma om att kunna erbjuda bl.a. begränsningar och anpassning för specificerade fordonsslag som lastbil, bussar, fodonets vikt, längd m.m.

Sokigo Maps är avgiftsbelagda och våra kunder betalar baserat på nyttjande. Grunddata kommer från olika öppna och/eller kommersiella kartserier i samverkan med ledande parter som Lantmäteriet, Skogsstyrelsen m.fl.

Våra API:er och tjänster integreras i din GIS-miljöer eller applikations-projekt med standardgränssnitt som OGC – WMS/WMTS och REST API:er.

Kontakt