Erfarenhet och ledande utveckling

Sokigo har sedan 1990-talet utvecklat och levererat ledande system för både svensk och internationell skogsindustri. Under åren har vi försett våra kunder med såväl lättare mobila klienter som tyngre applikationer för PC/Windows-dator. I dagsläget befinner sig flera hundra svenska skogliga användare på olika kontor och ute i fält med våra produkter.

De senaste åren har vi fokuserat på nyutveckling av befintliga produkter, även om en del nya tillkommit. Produkterna utgår från vår egen webbaserade och mobila plattform, AddSpatial.

Tillbaka till Sokigo Forest?

Klicka här