Förenkla och kvalitetssäkra livsmedelskontrollerna med SLV Kontroll

SLV Kontroll är en webbapplikation som tillhandahåller protokollföring och information i realtid, allt för effektivare livsmedelskontroller.

Kontrollera, anteckna och rapportera

Med SLV Kontroll prickar du enkelt av varje kontrollpunkt och gör anteckningar, med eller utan uppkoppling. Kontrollerna blir effektivare med funktioner som hjälper dig genom hela processen. Ditt ärende uppdateras med informationen direkt när du avslutat tillsynen. Kostnader minskar och onödigt dubbelarbete försvinner.

SLV Kontroll förenklar och kvalitetssäkrar arbetsflödet när all information nås via en läsplatta

Fördelar med SLV Kontroll:

• Livsmedelskontrollerna blir snabbare och enklare
• Flexibiliteten ökar med tillgänglig information ute på fältet
• Kostnaderna minskar och onödigt dubbelarbete försvinner
• Du slipper skriva ut checklistor på papper
• Du kan anteckna vid varje kontrollpunkt
• Du kan göra kontroller även om du saknar kontakt med mobilnätet
• Inga anteckningar blir liggande på skrivbordet

Via Sokigos ftp får du tillgång till manualer, mallar, programversioner m.m. Kontakta kundservice@sokigo.com om du saknar inloggningsuppgifter.Klicka här

Teknisk information SLV Kontroll

Aktuell version: SLV-Kontroll 2.5

Kontakt