ProLocate Slamtömning

ProLocate Slamtömning är en komplett lösning för hantering av slamtömningsuppdrag i fält och på kontoret.

Se dina uppdrag i kartan, få hjälp med vägvisning till uppdragen. Rapportera in m3, slanglängd och arbetstid vid tömningstillfället, allt för att skapa en enkel och överskådlig verksamhet med ett bra fakturaunderlag.

I kartan ser föraren de aktuella uppdragen

Föraren får uppdragen i sin mobila miljö och kan välja direkt utifrån sin position eller en prioritetslista. Genom att sätta en knappnål på önskad plats ges förslag på ruttning vägbeskrivning till uppdraget.

Värden för fakturering, tex m3, slanglängd, arbetstid samt eventuella avvikelser registreras direkt på plats.

Ingen extra bearbetning behövs

När uppdraget klarmarkeras blir det tillgängligt i faktureringsunderlaget i webbklienten. Väljer du att koppla direkt mot ert debiteringssystem flyttas uppdraget över och du kan fakturera kunden.

Tillbaka till ProLocate?

Klicka här