Smartare produktion och drift i fält med ProLocate

En komplett lösning för din mobila personal med enkel hantering av aktiviteter, ärenden och arbetsobjekt direkt på plats ute på fältet.

ProLocate är för dig som vill komplettera din verksamhet med en lösning som bidrar till bättre kvalitetsuppföljning, lägre kostnader och större ansvar för miljön.

För en effektiv och kvalitetssäkrad verksamhet

Se arbetsområden i kartan, få vägvisning till objekt, rapportera avvikelser och brister. Få information om förarens och fordonens aktiviteter med position, tider och utförda åtgärder. Allt för enkla och effektiva faktureringsunderlag och en kvalitetssäkrad verksamhet.

När du investerar i vårt engagemang ingår tekniken!

Vill du ha fasta automatiska installationer erbjuder vi ProBox, som kan kopplas till fordonets givare och registrera den information ni önskar

ProLocate kan komplettera din verksamhet och bidra till bättre kvalitetsuppföljning, lägre kostnader och större ansvar för miljön. Fördelarna med ProLocate kan vara gynnsamma för både kommunal och privat sektor.

Hantera aktiviteter, ärenden och arbetsobjekt direkt ute på fältet. Se dina arbetsområden i kartan, få hjälp med vägvisning till dina objekt och utför avvikelserapportering.

Kontakt