Planera drift och underhåll av parker och grönytor enklare med Mark

Mark är verktyget för att planera drift och underhåll av kommunens parker och grönytor. Alla skötselobjekt som kommunen ansvarar för registreras geografiskt för en tydlig överblick, vilket spar både tid och pengar.

All data som lagras stödjer nationella specifikationer vilket framtidssäkrar datalagringen och underlättar informationsutbytet med t.ex. entreprenörer.

Mark – Ett stöd för kommunens GIS-klienter

Open source-baserade programvaror används, som medför enkel licensiering och fler kan köra programmet utan ökad kostnad. Därav blir Mark också en integrerad del i GeoDirekt.

Mark är ett stöd för olika GIS-klienter utifrån kommunens behov. Klienter som stöds i denna version är QGIS Desktop, Topocad/ISM samt CSM.

Tydlig överblick av kommunens skötselobjekt spar både tid och pengar

Du får tydlig överblick av skötselobjekten din kommun ansvarar för, vilket spar tid och pengar. Detta är till stor hjälp när du ska lägga ut drift och underhåll på entreprenad.

Mark använder smarta databaser – med smart logik inprogrammerad som ersätter ett applikationslager. Kommunen kan därav använda den klient som är bäst lämpad att arbeta med mot Mark. Det finns även helt nya möjligheter för mobila applikationer att arbeta direkt mot databasen vid användning av smarta databaser.

Ladda ner (kräver inloggning)Klicka här

Teknisk information Mark

Aktuell version: Mark 2.0

Kontakt