Planera drift och underhåll av kommunens anläggningar med Mark och anläggning

Mark och anläggning är Sokigos lösning för att planera drift och underhåll av kommunens gatu-, park- och VA-anläggningar. Alla skötselobjekt som kommunen ansvarar för registreras geografiskt för en tydlig överblick, vilket spar både tid och pengar när insatser ska samordnas.

All data som lagras stödjer nationella specifikationer vilket framtidssäkrar datalagringen och underlättar informationsutbytet med andra GIS-system, men även med intressenter som entreprenörer.

Du får en tydlig överblick över skötselobjekten din kommun ansvarar för, vilket spar tid och pengar. Detta är till stor hjälp när du ska lägga ut drift och underhåll på entreprenad.

Valfrihet för kommunen

Lösningen är skalbar och har en enkel licensiering som möjliggör att fler kan använda programmet utan ökad licenskostnad.

Priset bestäms utifrån kommuninvånarantal vilket sedan leder till fri användning för alla som har behov av informationen inom kommunen.

Smart lagring i databasen

Mark och anläggning använder något vi kallar ”smart databas”. Det innebär att lagringen är intelligent och att verksamhetslogiken är inprogrammerat i databasen. Detta möjliggör en valfrihet vid valet av klient samt säkerställer att databasen stödjer användningen i kommunens olika verksamhetsområden. Det innebär också en mycket enklare installation hos er. Läs mer om smart lagring här!

Integration

Ajourhållning av data är alltid en trång och resurskrävande sektor. Därför har vi integrerat lösningen med kommunens övriga GIS- och MBK-system. Med vår lösning slipper du ajourhålla samma data på två olika ställen. En annan viktig integrationsparameter i systemet är att vi utgår från gällande nationella specifikationer.

Mark och anläggning har även stöd för olika GIS-klienter utifrån kommunens behov. Klienterna används för att titta på och redigera information i databasen, samt för att ta ut rapporter, utskrifter med mera. Klienter som stöds är QGIS Desktop, Topocad/ISM samt CSM. Läs mer om integration här!

Mobilitet

Ta med dig data ut i fält och gör dina justeringar och besiktningar direkt med mobilen.  Mark och anläggning integrerar mot CSM. För dig som gatuingenjör medför detta till exempel att du kan rita in den del av vägen du vill ta med dig ut i fält. Sen kan en ny beläggning planeras direkt på plats. Du kan även lätt ta med dig din beläggningsplan till möten med entreprenörer och andra intressenter. Läs mer om mobilitet här!

Ladda ner (kräver inloggning)Klicka här

Teknisk information Mark och anläggning

Aktuell version: Mark 2.0

Kontakt