MapInfo Pro Advanced

MapInfo Pro finns i två kraftfulla 64-bitars utgåvor, där tillägget MapInfo Pro Advanced introducerar enastående funktioner för bearbetning och visualisering av raster– och rutnätsdata. Samtidigt introduceras ett nytt innovativt filformat kallat MRR, multi resolution raster, som medger lagring och delning av data som kombinerar raster med olika upplösning, flera variabler och multispektrala data i en och samma fil.

GIS-analytiker kan analysera stora datamängder, identifiera problemområden, förbättra tjänster/produktion och hitta dåligt nyttjade marknader för ökad lönsamhet. Försäkrings- och myndighetssektorn kan genom höjdmodeller analysera översvämningsrisk eller skapa rasterkartor med bättre visualisering och kapacitet.

Multi Resolution Raster – ett innovativt format

Med Pro Advanced får du inte bara kraften i ett ledande kart och GIS-verktyg, utan också unik kraft för dig som analyserar stora mängder rasterdata.

Det innovativa formatet vid namn Multi Resolution Raster (MRR) möjliggör snabb bearbetning, visualisering och analys av högupplösta rutnätsdata även på global nivå.

Det ska vara enkelt att vara proffs. Kan du MapInfo Pro och/eller har grundbegreppen inom rasteranalys är du igång på minuter.

Du kan förbättra alla typ av raster som du läser in och importerar. Genom effektiv återsampling kommer du kunna se ett bättre resultat. Med hill-shading får du en extra dimension för att belysa höjdskillnader och annat.

Skapa ett MRR-raster bestående av dina olika källor. Rasterna kan ha olika format och upplösning. MRR ger dig en samlad karta och gör det snabbt och mycket lagringseffektivt. Skapa avancerade analyser med verktyg för punkt-, region- och linjestatistik. Skapa profilvyer med lutning och kurvatur och använd ”Viewshed” för avancerad siktanalys.

Du kan även skapa rasterdata genom att arbeta med interpolation av punktmoln. Genom att läsa in och använda exempelvis LIDAR och LAS data kan du mycket snabbt skapa nya raster och analyser.

Ladda ner Klicka här
Kontakt

Tillbaka till MapInfo?

Klicka här