Hantering av grönytor och träd

Grundinformation om Parks skötselobjekt hanteras i denna del av Mark och anläggning. Som parkingenjör hanterar du enkelt information som skötselklass, hur skötselklassen skall delas upp på inmätta ytor, vem som ansvarar över objektet samt mängdrapportering i denna del. Du kan även enkelt skapa egen information om t.ex. träd och rabatter.

Budgetplanering

Håll koll på skötselytor, objekt och bestäm skötselklasser för respektive område så det stämmer överens med beslutad budget. Bestäm och koppla kostnad till respektive skötselklass per m2 eller st per år.

Kostnaden baseras på historik och återspeglas i rapporten, så du enkelt ser hur skötselklassning slår mot budget.

kontakt