Hantering av samhällsbärande information

MA Grund är informationsbasen som används av de övriga modulerna. Därför är det viktigt att objekten som skapas har en känd kvalitet för korrekta mängdförteckningar.

Ma Grund ger dig smart och säker objekthantering

Smarta databaser hanterar ytbildning av marktäckesytor. Med ytbildningen undviker du överlapp eller glapp mellan marktäckes-ytor och mängdförteckningarna förblir korrekta.

Utöver marktäcke, markdetaljer och markanvändning anges attribut om objektet som skötselklass och ansvarig, vilket underlättar ansvarshanteringen.

Kontakt