KartSmart för MapInfo

Med KartSmart för MapInfo Pro får du en mobil karttjänst i ditt fältarbete och som tillval en tillhörande webbkarta. Ladda upp dina kartor i KartSmart-molnet och i nästa stund ser du dem i din eller dina kollegors mobil eller webbklient.

Använd verktygen i appen för att mäta, rita och skissa. Ladda sedan upp resultaten till din MapInfo Pro-klient.

KartSmart för MapInfo är en produkt och tjänst med abonnemangsform.

Lagringsutrymme för kartor i molnet ingår

– och kan adderas vid behov!

Är ni flera fältanvändare i din organisation men klarar er med en MapInfo Pro-miljö? Inga problem, det är möjligt att ha och publicera till flera KartSmart-användare från en och samma MapInfo Pro-miljö. Fråga oss för bästa paketering och lösning.

Här är möjligheterna med KartSmart för MapInfo

Med programtillägget Publisher för MapInfo Pro 64/32 väljer du en eller delar av en karta eller skikt som du vill kunna visa i KartSmart appen eller på webben. Välj Publicera. En kopia av din karta skickas nu upp till molnet för användning i KartSmart.

Kartan i mobilen och på webben

Publicerade kartor är direkt tillgängliga i app och på webbsida. Du ser kartan som ett sammanslaget skikt och kan välja lagerordning/opacitet mellan kartskikten. Även attribut från TAB-filerna följer med. Du kan alltid ha Googles eller Apples kartor i bakgrunden. Kartorna lagras i MapInfo-format i molnet men konsumeras som WMS-tiles i KartSmart klienterna.

Mäta, rita och inventera i appen

En klient du får tillgång till är KartSmart-appen för iOS eller Android. Utöver att se MapInfo-kartor, kan du i appen skapa egna skikt, rita punkter, linjer och ytor, mäta och spåra med enkel attributsättning – med GPS eller direkt på skärmen.

Du kan i förväg spara kartor offline om du kommer sakna uppkoppling i fält.

Importera, exportera och dela på webben

En annan klient är KartSmart Webb. Du kan alltid logga in i vilken webbläsare som helst och se dina kartor. Här kan du dessutom importera och exportera egna (ej från MapInfo) kartskikt till din användarprofil. Välj mellan SHP, TAB eller KML som filformat. Precis som i Publisher-modulen i MapInfo Pro kan du också här hantera delningar till bl.a. kollegor. En licens KartSmart ger möjlighet att köra på 2 device inloggade samtidigt, t.ex. en mobil och en webbinloggning.

Ladda ner fältdata till MapInfo

Alla kartskikt du själv skapat via appen kan hämtas ner från molnet till din MapInfomiljö som TAB-filer. Via Publisher-tillägget i MapInfo ser och väljer du vad som ska laddas ner för vidare bearbetning i din GIS-miljö. Här kan du precis som i KartSmart Webb administrera och dela kartor m.m.

Kontakt

Tillbaka till KartSmart?

Klicka här