Systemet för hantering av timmer och råvara för en effektivare produktionslinje

Med GPS Timber kvalitetssäkras hantering av råvara och timmer. Logistiken förenklas med god överblick och det går att planera effektivare hämtning, lämning och lagerplatser. Grafiskt förarstöd i fordonen kopplat till sortering och produktionslinjer gör att ineffektiva körningar undviks och en mer kvalitetssäkrad produktionskedja uppnås.

Systemet bygger på realtidspositionering med en bra precision som kan integreras med alla produktionssystemen på marknaden. Produkten utvecklas hela tiden för att ta till vara på teknikens möjligheter.

Optimera arbetet med GPS Timber

Genom tillägget ”Dynamisk fackhantering” i GPS Timber minskar antalet körda kilometer då förarna hela tiden kan optimera sina körsträckor beroende på vad som ska sågas.

Öka fyllnadsgraden i facken innan du tömmer för en mindre stressig arbetsmiljö, lägre kostnader för drivmedel och ett bättre utnyttjande i sorteringen.

Med GPS Timber blir hela råvarulagret dynamiskt när du får kontroll över aktuell status

Det blir lättare att ta in extrapersonal eller nya förare eftersom systemet ger den information som behövs. Du kan enkelt ta ut specialsortiment och ändra mellan olika träslag. Planerna ser vad som finns och kan styra var olika sortiment eller klasser ska lagras. Du kvalitetssäkrar en del i det viktiga råvaruflödet.

Här kan du läsa mer om GPS Timber

Kontakt