Håll dina fastighetsavtal och myndighetsbeslut uppdaterade och tillgängliga

Fastighet och avtal (FA) är plattformen som hanterar allt runt dina olika fastighetsavtal och myndighetsbeslut. Det kan t.ex. gälla olika arrenden, servitut eller nyttjanderätter. Allt detta med hänsyn till Jordabalken där det krävs. Fastighet och Avtal bygger på att du har avtal om fastighetsdata och geografi med Lantmäteriet. Saknar du det så hjälper vi dig gärna!

Lösningen är för dig som har många avtal, t.ex. arrenden knutna till ditt fastighetsinnehav. Typiska kunder är skogsbolag eller personer och organisationer som äger mycket mark, stift eller allmänningar men även kommuner och stat.

Verktyget som ger dig komplett översikt

Total kontroll på organisationens avtal och ekonomiska parametrar i ett enkelt verktyg gör arbetet mer effektivt. Systemet hjälper dig hantera stora mängder avtal kopplade till fastigheter.

Fastighetsinformation integrerat med kartan gör att du kan upprätta analyser som ger dig överblick och planeringsunderlag.

Enkel och smidig miljö för hantering av fastighetsavtal

Du har alltid möjlighet att jobba i formulär och karta på samma gång. Det är möjligt att söka på begrepp kopplat till dina avtal, och kartan gör det tydligt vilken fastighet det handlar om.

Beroende på just din verksamhet kan miljön anpassas med olika analyser, rapporter och ingående data. Via vårt webbaserade gränssnitt kan du och din organisation få direkt tillgång till system på kontoret och ute i fält via din mobil eller surfplatta. Fastighet och Avtal erbjuds i första hand som en säker driftad tjänst och webbapplikation men kan i särskilda fall installeras och integreras i din IT-miljö.

Kontakt

Sokigo Forest


Marknadens mest kompletta produktsvit och helt webbaserade IT-stöd för dig som arbetar med skogliga värden

Läs mer