Håll dina fastighetsavtal och myndighetsbeslut uppdaterade och tillgängliga

Fastighet och avtal (FA) är plattformen som hanterar allt om dina olika fastighetsavtal och myndighetsbeslut. Det kan t.ex. vara olika arrenden, servitut eller nyttjanderätter. Allt detta med hänsyn till Jordabalken där det krävs. Fastighet och Avtal bygger på att du har avtal om fastighetsdata- och geografi med Lantmäteriet, saknar du det hjälper vi dig gärna.

Lösningen är för dig som har många avtal, till exempel arrenden knutna till ditt fastighetsinnehav. Kunder är typiskt skogsbolag eller personer och organisationer som äger mycket mark, stift eller allmänningar men också kommuner och stat.

Verktyget som ger dig komplett översikt

Total kontroll på organisationens avtal och ekonomiska parametrar i ett enkelt verktyg gör arbetet mer effektivt. Systemet ger dig möjlighet att hantera stora mängder avtal kopplat till fastigheter. Fastighetsinformation integrerat med kartan gör att du kan upprätta analyser som ger dig överblick och planeringsunderlag.

FA är byggt för att ge dig som hanterar fastighetsavtal en enkel och smidig miljö att arbeta i.

Du har alltid möjlighet att jobba i formulär och karta på samma gång. Det är möjligt att söka på begrepp kopplat till dina avtal, och kartan gör det tydligt vilken fastighet det handlar om.

Beroende på just din verksamhet kan vi anpassa miljön med olika analyser, rapporter och ingående data. Via vårt webbaserade gränssnitt kan du och din organisation få direkt tillgång till system på kontoret och ute i fält via din mobil eller surfplatta. FA erbjuds i första hand som en säker driftad tjänst och webbapplikation men kan i särskilda fall installeras och integreras i din IT-miljö.

Kontakt