Evolution Media Converter

Evolution Media Converter är en av våra tilläggsmoduler som hör till kategorin Arkiv.

Modul för konvertering av media till arkivbeständigt format

Modulen används för att konvertera filer (dokument, bilder, filmer, ljud m.m.) kopplade i Evolution till arkivbeständiga format såsom PDF/A, JPEG, TIFF, MPEG4 och MP3 enligt Riksarkivets standardiserade format för överföring till e-arkiv.

Tillsammans med modulen Evolution Arkivuttag kan det konverterade materialet flyttas över till e-arkiv.

Fördelar med Evolution Media Converter

  • Gör det enklare att förbereda filer för uttag till e-arkiv
  • Kan användas i kombination med Evolution Arkivuttag för att skapa en heltäckande arkivuttags-lösning

Tillbaka till Evolution?

Klicka här