Evolution Karta

Evolution Karta är vår modul där användaren kan ta upp en karta för ett dokument eller ett ärende som visar geografiska platser som är kopplade till dessa. Som standard visas kontaktens adress och de platser som användaren själv väljer att koppla till dokumentet/ärendet genom att öppna kartan och markera samt namnge dessa.

Modul för visualisering av adresser

Borlänge Energi använder inte bara Evolution som sitt ärendehanteringssystem för diariet utan också som kundcentersystem.

När en kund kontaktar Borlänge Energis Kundservice tas synpunkten emot, en felanmälan upprättas och registreras som ett ärende i Evolution. Vid registrering kopplas ärendet till den kund som har inkommit med ärendet. Kunderna hämtas från ett integrerat register.

När ärendet kopplas till kunden så hämtas dennes adressuppgifter upp. Härifrån går det sedan att välja om dessa ska visas på en karta. Vid detta val markeras aktuell adress på kartan och direkt från kartbilden kan en arbetsorder skapas som tar med kartbilden in i en dokumentmall. I arbetsordern beskriver personalen på Kundservice ärendet och fördelar sedan ärendet till den som ska ansvara för att utföra eventuella åtgärder.

Personen som ska åtgärda det inkomna ärendet får automatiskt en avisering när den sätts som ansvarig. I ärendet finns nu allt underlag och det är lätt att se vad som ska göras och vilken plats det gäller.

Se även Evolution Bas, baspaketet med fyra grundmoduler för dokument- och ärendehantering.

Tillbaka till Evolution?

Klicka här