Evolution FMS Internet

Modul för dokument- och ärendehantering

FMS Internet är en komplett modul med presentationsgränssnitt för att presentera förtroendevalda och dess uppdrag på internet. Utseendet går att förändra så att de är anpassat efter er grafiska profil. Modulen organiserar och skyddar sekretess- eller personuppgiftsinformation på ett enkelt sätt.

Om du vill se hur den ser ut i verkligheten använder Vänersborgs kommun detta.

Se även Evolution Bas, baspaketet med fyra grundmoduler för dokument- och ärendehantering.