Evolution FMS Internet

FMS Internet är en komplett modul med presentationsgränssnitt för att presentera förtroendevalda och deras uppdrag på internet.

Modul för dokument- och ärendehantering

Utseendet går att förändra så att det kan anpassas efter en grafisk profil. Modulen presentationsgränssnitt

Om du vill se hur den ser ut i verkligheten använder Vänersborgs kommun detta.

Se även Evolution Bas, baspaketet med fyra grundmoduler för dokument- och ärendehantering.

Tillbaka till Evolution?

Klicka här