Discover/Discover 3D

Discover är en kraftfull serie verktyg som utökar MapInfo Professionals effektivitet, analytiska och 3D-förmåga.

Visa MapInfo-kartor, gallerytor, punkter, linjer, volymmodeller och 3D DXF-objekt. Extrudera 2D-funktioner i 3D-objekt och skapa genomflygningar för videouppspelning.

Discover från Datamine

Ett GIS utformat speciellt för geovetenskap och ett verktyg för att effektivt kalkylera, visualisera, analysera och kartlägga geovetenskaplig data.

Sedan 1994 har Discover med MapInfo Pro som grund blivit det givna alternativet för geologer, miljöforskare, kartografer, prospekteringschefer och databas-administratörer.

Varför Discover/Discover 3D?

Med Discover och Discover 3D får du möjlighet att utföra kraftfulla analyser och beräkningar av geodata – direkt i MapInfo Pro. Varför inte göra beräkningar och visualiseringar av NNH och andra höjddata?

I kombination med era andra GIS-data kan du skapa tydliga analyser av bland annat översvämningsrisker, skredrisken och avrinningsområden. Hydrologimodulen är mycket kraftfull och kompetent. Skapa underlag för planering och risk- och sårbarhetsanalyser. Beräkna volymer för dammar och täkter.

Observera att sedan 2018 har Pitney Bowes sålt Discover-produkterna som nu ägs och utvecklas av företaget Datamine. Däremot är Discover fortfarande bundlat med MapInfo Pro.

Discover finns i två versioner med lite olika kapacitet

De har i stort sett samma grundkapacitet men med Discover 3D omvandlar du vanliga 2D kartor till ett komplett 3D GIS. På det sättet kan du direkt och i realtid analysera och visualisera data och kartor i 3D.

Några funktioner:

 • Producera skalade geologiska kartor med titelblock, grids, legender, strukturella symboler, etc.
 • Support för stora gridformat, USGS DEM, GeoTiffs, Geopak etc.
 • Verktygslåda för hydrologi : extrahera dräneringsfunktioner från gridytor, hålfyllning, flödesriktning, lutning, ackumulering och tröskelberäkningar, punktutvinning, hierarkisk strömrankning, avrinningsområde / avrinningsavgränsning
 • Importera LIDAR LAS-data som attributsatta punkter för 2D- och 3D-visning
 • Analysera och visualisera geokemiska data
Är du orienterad i MapInfo och har data i MapInfo-format kommer du snabbt igång med Discover

MapInfo Discover (3D) erbjuder en mångsidig dataintegrationsmiljö som inte bara höjer produktiviteten hos dina tvärvetenskapliga projektgrupper utan ger också en ny plattform för att stimulera diskussion och berika analysarbetet.

Fördelen med Discover är att den är byggd som tillägg till MapInfo Pro.

 • Realtids 3D-navigering via musknappar och musrörelser (Discover 3D)
 • ”Fly-through” och uppspelning, med export till filmfiler (Discover 3D)
 • Visa ”cross-section” gränser och skapa enkla 3D solider (Discover 3D)
 • Griddad yt-display med omfattande kontroll av visningsegenskaper (Discover 3D)
 • Voxelmodelldisplay med tröskelvärden, isosurface och skiktvy (Discover 3D)
 • Applicera höjd / djupprofiler på 2D-objekt i MapInfo / Discover (Discover 3D)
 • Skapa 3D-punkt moln och linjer (Discover 3D)
 • Avancerade digitaliserings- och redigeringsverktyg (Discover 3D)
Kontakt