Geodata och fastighetsdata som säkerställer dina beslut

Vi vet att alla organisationer, oavsett form, kontinuerligt tar beslut baserat på geo- och fastighetsdata. Ofta i form av kartor med tillhörande attribut och värden. Därför ser vi till att våra data, tjänster och kartor alltid är uppdaterade, håller hög kvalitet och har en god tillgänglighet.

Vi erbjuder kartor, geo- och fastighetsdata i form av olika tjänster och som filleverans. Kundens behov är vårt fokus och vi kan därför skräddarsy geo- och fastighetsdataleveranser.

Med AddSpatial Maps breda utbud, i kombination med vår mångåriga erfarenhet inom området, säkerställer vi att du får en leverans helt anpassat utifrån dina behov – både på kort och lång sikt.

AddSpatial Maps – Geografi & kartor som tjänst

AddSpatial Maps erbjuder hög kvalitet inom digitala kartor, geodata och adressdatatjänster, ruttberäkningar och API:er. Våra tjänster levereras från ett svenskt datacenter som håller högsta nivå avseende tillgänglighet, säkerhet och kvalité.

AddSpatial Maps finns att tillgå som allt från sammansatta översiktliga bakgrundskartor till detaljerade kartor ner på enskild fastighet och byggnad – eller som enskilda kartlager i färg och svartvitt. AddSpatial Maps finns även som olika specifika verksamhetskartor, ofta branschanpassade för exempelvis skogsindustri eller energibranschen.

De flesta produkter och tjänster inom AddSpatial Maps baseras på högkvalitativa data från till exempel Lantmäteriet, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen och Trafikverket med flera. AddSpatial Maps hålls uppdaterade med kända intervaller och finns både att förbruka ”live” eller som cachade kartserier.

Alla våra tjänster, API:er och filleveranser kan enkelt integreras i din organisations GIS-/kartmiljöer eller applikationer, med hjälp av standardgränssnitt enligt OGC – WMS/WMTS, enskilda kartlager som WFS eller som REST API:er. Vi stödjer alla kända format gällande filleverans. Alla våra tjänster är avgiftsbelagda med tillhörande SLA och kan levereras till fast och/eller rörligt pris.

Bakgrundskartor
 • AddSpatial Maps – TopoMap
 • Sammansatt bakgrundskarta baserad på Lantmäteriets Sverige, Översikt, Väg, Terrängkartan och NVDB – finns som WMS/WMTS. Källa: Lantmäteriet
 • Klicka här för mer information
 • AddSpatial Maps – TopoMap Gråskala
 • Likt TopoMap i skala 1:5 miljon till 1:5000 men nedtonad grå/blå. Innehåll från motsvarande gamla; Terräng-, Väg-, Fjäll- och Översiktskartan. Källa: Lantmäteriet
 • Klicka här för mer information
 • AddSpatial Maps – TopoMap Fastighet
 • Sammansatt bakgrundskarta baserad på Lantmäteriets Sverige, Översikt, Väg, Terräng och Fastighetskarta – finns som WMS/WMTS och en del som WFS. Källa: Lantmäteriet
 • Klicka här för mer information
 • AddSpatial Maps – TopoMap Fastighet Gråskala
 • En sammansatt topografisk karta i skalområden 1:5 miljon till 1:5000. Likt TopoMap Fastighet men i gråskala. Bra som nedtonad bakgrundskarta. Källa: Lantmäteriet
 • Klicka här för mer information
 • AddSpatial Maps – TopoMap Hybrid
 • En sammansatt karta bestående av flyg- och satellitbilder plus utvalda skikt som ökar orienteringsförmåga, bl.a. texter och vägar. Källa: Lantmäteriet
 • Klicka här för mer information
 • AddSpatial Maps – Flyg/Satellit
 • Sammansatt flygbilds-/satellitkarta baserad på Lantmäteriets Ortofoton och Sentinel-2 från ESA – finns som WMS/WMTS. Källa: Lantmäteriet
 • Klicka här för mer information
Verksamhetskartor
 • AddSpatial Maps – Lutning
 • En verksamhetskarta med lutning i grader beräknad från höjd i Lantmäteriets nationella laserskanning. OBS! Innehåller ej bakgrundskarta. Källa: Skogsstyrelsen
 • Klicka här för mer information
 • AddSpatial Maps – Markfuktighet
 • En verksamhetskarta med klassificerad fuktgrad i fem olika kategorier. Rastrerad karta med ca 2 m pixeltäthet. OBS! Innehåller ej bakgrundskarta. Källa: SLU
 • Klicka här för mer information
 • AddSpatial Maps – Naturvårdsverket
 • En verksamhetskarta med 15 olika klasser av direktiv, info om reservat, skydds- och naturvårdsområden, mm. OBS! Innehåller ej bakgrundskarta. Källa: Naturvårdsverket
 • Klicka här för mer information
 • AddSpatial Maps – Riksantikvarieämbetet
 • En verksamhetskarta med hela rikets forn- och kulturlämningar. Som punkter, linjer och polygoner. OBS! Innehåller ej bakgrundskarta. Källa: RAÄ
 • Klicka här för mer information
 • AddSpatial Maps – Skogsstyrelsen
 • En verksamhetskarta med 10 ingående lager för bl.a. biotoper, naturvärden, sumpskog, avverkningar, mm. OBS! Innehåller ej bakgrundskarta. Källa: Skogsstyrelsen
 • Klicka här för mer information
API-tjänster
 • AddSpatial Maps – Route API
 • AddSpatial Maps Route API rutt-tjänst, baseras på aktuella NVDB-data (Sverige). Ni kan som kund utföra standardiserade ruttberäkningar eller mer avancerade analyser, t.ex. för tung trafik med dess attribut – finns som REST API. Källa: Trafikverket
 • Klicka här för mer information
Hitta fler kartor och tjänsterKlicka här för AddSpatial Maps katalog

AddSpatial Maps – filleverans av geo- och fastighetsdata

Vi kan också leverera alla Lantmäteriets geo- och fastighetsdata plus en mängd annat som filleverans, detta i en mängd olika format.

AddSpatial Maps postnummer fil

Vi kan leverera hela eller delar av Lantmäteriets geo- eller fastighetsdata helt anpassat efter dina behov.

 • Kartformat – Vektor – Shape, Geopackage, Tab
 • Kartformat – Raster – TIFF m.fl
 • Fastighetsdataformat – ÖFF, Text, Excel m.fl

Du som kund beslutar hur ofta du önskar få geo- och fastighetsdata uppdaterat – dagligen, veckovis, varannan vecka, månad, kvartal, halvår, årsvis eller bara som ett engångsuttag.

Exempel på geo- och fastighetsdata vi kan tillhandahålla som filleverans:

 • Fastighetskartan
 • Ortofoto
 • Adresser
 • Höjddata
 • Laserdata
 • Fastighetsägare
 • Taxeringsinformation
 • Planer
 • Bestämmelser
 • Rättigheter

AddSpatial Maps postnummer f il är en leverans av postnummerområden i hela, eller delar av, Sverige. Filen finns tillgänglig för leverans i kartformaten Shape, Geopackage och Tab, alt. Text och Excel.

Internationella karttjänster och geodata

Vi kan erbjuda internationella karttjänster och geodata från bland annat Precisely och Google.

Exempel på data:

 • Bakgrunds- och vägkartor
 • Ruttdata
 • Geokodning
 • Demografiska data
 • Postnummer
 • Landsgränser
 • Point of Interest
Kontakt

Tillbaka till Sokigo Forest?

Klicka här